כחלק משלים לשירותי העיצוב והתכנון אנו מציעים פיקוח בשטח וייעוץ במהלך הפרויקט, מתוך רצון לאפשר ראש שקט חוויית בניה מהנה, ופיקוח קפדני.