הבית תוכנן למשפחה צעירה בסגנון יווני, על מגרש משופע.
גודל המגרש 350 מ"ר, בנוי 180 מ”ר.