כאשר מייעדים נכס לטובת השבחה ומכירה לצורך השקעה, תפקיד התכנון האדריכלי ועיצוב הפנים למקסם את התשואה העתידית מהנכס.
כאשר לקוח פוטנציאלי מנתח כדאיות של נכס, עיצובו הפנימי משפיע מאוד על החלטתו אם להשקיע ולרכוש.
אנו מתאימים לאחר ניתוח השוק והסביבה את התכנון וסגנון העיצוב שיקלע לטעם הלקוחות העתידים לקנות את הנכס.